Gratis foreldreguide

Gode rutiner som grunnlag for å skape en trygg oppvekst for barn og unge 

 

 
Ja, takk! Jeg vil gjerne ha guiden!
Guiden vil gi deg tips om:
  • hvordan du kan planlegge uken på en god måte
  • hvordan du kan ta vare på deg selv i en travel hverdag
  • hvordan dere kan få bedre kommunikasjon i familien
Start enkelt, og få en glad familie!

Jeg heter Monica, er 51 år gammel, er gift og har fem egne barn, og ett fosterbarn. Jeg har arbeidet i barnehager og skoler, og som rådgiver i PPT. De siste ti årene har jeg undervist mastergradsstudenter i spesialpedagogikk. Nå forsker jeg på jenter med Asperger syndrom sin opplevelse av inkludering i skolen. I tillegg driver jeg tosseradgivning.no. 

Jeg har barn med diagnoser, og ett av barna lever med alvorlig kronisk sykdom, noe som har preget livet vårt på mange måter.

I mange år var jeg usikker i foreldrerollen. Jeg strevet med alt jeg trodde jeg måtte gjøre, og tok meg ikke tid til meg selv. Det var ikke lurt! Jeg ble veldig sliten og valgte bort alt som kunne være hyggelig for meg. Heldigvis forstod jeg at jeg måtte endre fokus fra et "ikke-god-nok-fokus" til et "god-nok fokus". Jeg hadde selv valgt å få mange barn, så jeg bestemte meg for å bli en god og glad mamma for dem. Det innebar at jeg også måtte å ta godt vare på meg selv. 

Nå vil jeg hjelpe deg slik at du, ved å gjøre noen enkle grep i hverdagen, kan føle deg som en god forelder, samtidig som du tar vare på deg selv. Du er så uendelig verdifull for barnet ditt. Men du er også uendelig verdifull bare ved å være deg!

Ja, takk - send meg guiden nå!