Skap en lykkelig barndom for ditt barn med Asperger syndrom!

 

Har du som meg kjent på følelser som utilstrekkelighet og dårlig samvittighet i samspill med barnet ditt?

Slik trenger du ikke å ha det!

Jeg lover deg at bare ved å gjøre noen små endringer i hverdagen, vil du føle deg trygg på at du gjør det rette for barnet ditt!

Jeg har laget en gave til deg - et hefte med råd og gullnøkler som vil gi deg det beste utgangspunktet i samspill med ditt unike barn:)

Heftet er til deg som:

  • ønsker å vite mer om hvordan diagnosen kan virke inn på barnets opplevelse av verden
  • ønsker å gi barnet et godt utgangspunkt for å oppleve mestring
  • er villig til å gjøre noen endringer i hverdagen for å få et godt samspill med barnet ditt
Ja takk, Send meg heftet!
 
 
 

Dere foreldre er de viktigste menneskene i barnets liv!

 

 

Jeg heter Monica, er 51 år gammel, er gift og har fem egne barn, og ett fosterbarn. I mange år arbeidet jeg i barnehager og skoler, og som rådgiver i PPT. De siste ti årene har jeg undervist mastergradsstudenter i spesialpedagogikk. Nå har jeg stipendiatstilling, og forsker på jenter med Asperger syndrom. I tillegg driver jeg Tosse Rådgivning. Jeg brenner virkelig for at barn og unge skal ha gode vilkår for den beste utvikling og trivsel.

Jeg er også forelder til barn med Asperger syndrom.

I mange år var jeg usikker på hvordan jeg skulle få til et godt samspill med barnet mitt, og jeg følte hele tiden at jeg ikke strakk til i foreldrerollen.  

Men så snudde det. Jeg forstod at det var meg som måtte forandre meg, ikke barnet.

Nå vil jeg hjelpe deg slik at du, ved å gjøre noen enkle grep i hverdagen, kan føle deg som den beste forelder for ditt barn!

 

Ja takk, Send meg heftet!