Å få spesialpedagogisk undervisning, råd og veiledning av Monica

Hvordan kan det endre livet ditt?

Hvem jeg arbeider med

Jeg hjelper foreldre som oppfyller de spesifikke kriteriene som jeg har for å kvalitetssikre tjenestene mine.

 

På listen står det ting som:

 • “Må ha et barnesyn som har fokus på det unike ved barnet”
 • “Må være løsningsfokusert”
 • “Må være åpen for innspill på endringer som kan hjelpe barnet til god utvikling”
 • “Må ha god vilje til å arbeide ut fra prinsippet om at det ikke er barnet som skal fikses, men at barnet trenger å bli forstått”
 • “Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig…”

 

Har du/dere disse forutsetningene, tror jeg at du/dere kan gi barnet deres gode muligheter for vekst og utvikling, og at når vi sammen har gått gjennom prosessen jeg har laget for å hjelpe deg/dere, så vil du/dere stå enda bedre rustet og trygge i foreldrerollen. Du/ dere vil også få god innsikt i rettigheter dere har i møte med andre instanser, som skole, PPT og evt andre. 

Har du/dere de samme verdiene som jeg har, og at du/dere fremstår som villige til å gi barnet det beste utgangspunktet for et godt liv, vet jeg allerede at vi er en god match. Sammen kan vi gi barnet en god barndom, og hindre at det ender opp som en lidende ufør voksen.

 

Hva hjelper jeg med?

Jeg hjelper foreldre med å gi barn og unge de beste utviklingsmuligheter ut fra barnets potensiale, utfordringer og superkraft. 

Det innebærer å bygge et familieliv som tar på alvor at barn er ulike, og at noen har behov for noe mer, eller noe annet enn gjennomsnittet for å vokse opp til modne og selvstendige voksne. Det innebærer også at foreldre står opp for rettigheter barnet har på skolen og sosialt. 

 

I sum vil familier jeg arbeider med få kunnskap og innsikt som gir mulighet for vekst og kjærlighet, og sunne relasjoner.

Hvordan arbeider vi sammen?

Pakke 1

Samarbeid over 3 mnd.

 • Dyptgående samtale med foreldre, enten fysisk i mitt møterom, eller via zoom (120 min)
 • Sette opp konkrete mål for samarbeidet (60 min)
 • Samtale med barnet/ ungdommen (60-90 min)
 • Samtaler med foreldre 3 ganger pr mnd (9 x 60 min)
 • Hjemmebesøk og kartlegging av hvilke tiltak som kan fremme barnets utvikling og trivsel
 • Hvordan stå stødig i møte med hjelpeinstanser (PPT, BUP, skole)
 • Akuttimer (2x 60 min) kan få hjelp innen fem timer på dagtid
 • Jeg er tilgjengelig på mail mellom møtene - svarer innen 12 timer på dagtid 
 • Hjemmebesøk kartlegging av hvilke tiltak som kan fremme barnets utvikling og trivsel 

Eller

 • Råd/veiledning/undervisning til
  • Søsken
  • Besteforeldre
  • Andre

Pakke 2

Alt inkludert som pakke 1. I tillegg:  

 • 3 observasjoner av barnet/ ungdommen i ulike settinger (antall timer 3 x 2,5 timer)
 • Spesialpedagogisk rapport med forslag til tiltak
 • Bistand i møte med barnehage eller skole 

Foreldre som  har potensiale til å gjøre endringene som må til for barnet, får tilbud om min bistand.

At du tar kontakt viser at du er en forelder som ønsker det beste for barnet ditt, og er villig til å gjøre alt for å gi det et godt utgangspunkt for utvikling, vekst og modning. 

Fakturaen som du får fra meg vil i så måte dokumentere at du gjør alt til beste for barnet ditt.

Hva har andre fått ut av å samarbeide med meg?

Som du ser av eksemplene under, fikk kundene forskjellige resultater ut av samarbeidet, fordi de kom med forskjellige problemstillinger.

Kundeomtalene er anonymiserte, men jeg kan forsikre deg om at de er ekte mennesker med ulike utfordringer som vi sammen har klart å løse.

Kunde nr. 1

 • Fikk hjelp til å forstå ungdommens utfordringer med Asperger syndrom og skolevegring

 • Styrket forholdet mellom mor og sønn

 • Styrket forholdet mellom søsknene

 • Ungdommen fikk god innsikt i diagnosen han har, og hvilke utfordringen den kan gi, og hva som er hans superkraft

 • Han går i dag på skolen hver eneste dag

 • Skolen tok den spesialpedagogiske rapporten med tiltak på alvor, og gutten får i dag god tilpasset opplæring i skjermet miljø

 

 

Kunden sier: “Jeg er så inderlig glad for at jeg tok kontakt med deg. Gutten vår var ikke på skolen hele forrige skoleår. Nå går han hver eneste dag. Tusen takk for hjelpen!”

Kunde nr. 2

 • Fikk hjelp til å forstå at jentens utagering skyldes diagnosen ADHD og Asperger syndrom

 • Mor og far fikk undervisning i hvilke utfordringer diagnosene kunne møte, og hva som er jentens superkraft

 • Mor og far fikk råd og veiledning om hvordan forebygge og håndtere utagering

 • Søsken fikk tilpasset undervisning om diagnosene, og hvordan de kan forstå jenten sin utagering

 • Barnehagen fikk råd og veiledning for å legge tilrette for god utvikling

 • Spesialpedagogisk rapport som de kan bruke i møte med ulike hjelpeinstanser 

Kunden sier: “Jeg er så inderlig glad for at jeg tok kontakt med deg. Gutten vår var ikke på skolen hele forrige skoleår. Nå går han hver eneste dag. Tusen takk for hjelpen!”

Kontakt meg her