Veien til en god skolestart for barn med særskilte behov

adhd autisme skolestart spesielle behov Jan 12, 2024

 

Tiden før barnet ditt går inn i en ny skolefase kan være både spennende og utfordrende. Særlig for barn som har særskilte behov kan overgangen til en ny skole kjennes nervepirrende, og skape uro og angst. Dette gjelder både for de som begynner i første klasse, på ungdomsskolen eller i videregående.

Viktigheten av å være tidlig ute og aktivt delta i overgangsprosessen må ikke undervurderes. Da jeg selv har barn med særskilte behov, og har erfart utfordringer som kan komme i overganger, ønsker jeg å dele noen verdifulle tips som kan gjøre overgangen smidigere:

 

1: Skap en trygg start 

Førskolebesøk: Gi barnet mulighet til å besøke skolen før den første skoledagen. Gjør avtale med skolen om at barnet, sammen med dere foreldre, får møte lærere og andre viktige voksne i skolen. Dette kan redusere stress og uro, og gi barnet en opplevelse av at skolen er et trygt sted å være. Et besøk på skolen med introduksjon av de voksne før skolestart kan også bidra til å etablere trygge relasjoner mellom barnet og de voksne, samt gi barnet et positivt førsteinntrykk av det nye skolemiljøet.

Del relevant informasjon: Gi skolen et helhetlig bilde av barnet gjennom for eksempel bilder og videoer (særlig for yngre barn), tekst og annen viktig informasjon som personlighet, interesser og helsebehov.

Del erfaringer: Informere skolen om pedagogiske tilnærminger som har fungert tidligere. Fortell både om barnets sterke sider, og det som kan være utfordrende. God informasjon kan gi skolen verdifull innsikt i hvilke undervisningsmetoder som fungerer best for ditt barn, hvilke støttebehov det har, og om det har noen interesser som kan brukes inn i det pedagogiske opplegget (feks. særinteresser).

Inkluderende fellesskap: Om barnet ditt skal være i grupper- involver barnet ved at det selv får delta i prosessen med å velge medelever som det ønsker å samarbeide med. Det å la barnet selv være med på å identifisere medelever det har gode relasjoner til, kan bidra til å skape et mer inkluderende og støttende nettverk fra starten av.

 

2: Visuell støtte og tilpasning

Visuelle hjelpemidler: Bruk visuelle verktøy som kart, bilder, ukeplaner og dagsplaner for å gi barnet god oversikt og bedre forståelse av skolens områder og daglige rutiner.

Tilpassede klasserom: Informer om fysiske og sensoriske behov, slik at klasserommene er tilpasset de ulike behovene. Et godt tilpasset fysisk miljø i klassen bidrar til å minimere sensoriske overbelastninger. Mindre klassestørrelser og strukturert klasseromsledelse kan også skape et bedre tilrettelagt læringsmiljø.

 

3: Forberedelse og støtte

Tidlig forberedelse: Gjør skolen og området kjent før skolestart. Utforsk området, lek, eller gå rundt i skolegården og snakk sammen om hva som venter. Dette kan bidra til å minske uro, skape trygghet og forberede barnet på det som venter ved skolestart. Ta gjerne bilder av skolen, og området rundt. Det kan hjelpe barnet med å huske hvordan det ser ut der. Dette gjelder ikke bare for små barn, men kan også gjelde for barn i ungdomsskolen, og i overgang til videregående. 

Snakk sammen om skolestarten, og se gjennom bildene, fra turene, fra skolebesøket. Lag også en nedtelling i en kalender, eller i en app på telefonen, om det kan bidra til forutsigbarhet for ditt barn. 

Og ikke minst: Valider følelsene til barnet ditt. Om det gruer seg, vis at du forstår det. Ikke bagatelliser, men forklar at veldig mange gruer seg, og at det er normalt. Forklar barnet at det ikke er alene. Du vil være der  -  helt til de føler seg trygg. 

Det er normalt at både barn og foreldre føle seg overveldet i de store overgangene i skolen. Husk at du som forelder spiller en viktig rolle i å støtte barnet gjennom endringene det skal gjennom. Ved å legge til rette for en vellykket overgang bidrar du til at overgangen blr trygg og god, og du øker sjansen for at skolen klarer å skape et inkluderende læringsmiljø for barnet ditt fra første dag.

 

Uansett om barnet ditt skal begynne i første klasse, på ungdomsskolen, eller er i overgang til videregående skole så anbefaler jeg at dere starter prosessen allerede nå.

Jeg ønsker dere masse lykke til<3